چرا نمایشگاه NAT

هدف رویداد فناوری های نوین کشاورزی (NAT) فراهم کردن بستری برای شبکه سازی فعالان کشاورزی داخلی ( در آینده بین المللی ) جهت ملاقات های رو در رو (B2B)، اشتراک گذاری دانش، خدمات یا محصولات بخش کشاورزی  در کشور است. همچنین این نمایشگاه بستری مناسبی برای بخش های دولتی و خصوصی برای انجام معاملات، ایجاد مشارکت و بررسی آخرین فناوری های نوین و شناسایی نیاز های بازار و فرصت های مشارکت در پروژه ها و برنامه های بخش کشاورزی می باشد.